Koniec sądów gospodarczych?
 Oceń wpis
   

Z końcem roku przestaną funkcjonować wydziały gospodarcze w sądach okręgowych  w  siedzibach miast będących niegdyś województwami jak Elbląg, Gorzów Wlkp.,Jelenia Góra, Kalisz, Krosno, Radom, Słupsk, Tarnobrzeg i Tarnów. Zdaniem autorów projektu likwidacja tych sądów nie pozostanie w sprzeczności z konstytucyjnymi prawami obywateli.

Nic bardziej błędnego!

To chyba niezbyt logiczne, że to nic dla obywatela jechać do sądu co najmniej 150 km niż od kilku km do 60 km. Autorzy projektu powinni w końcu zrozumieć, że sąd jest dla obywatela, a nie odwrotnie, a więc skoro sądy gospodarcze w powyższych miastach miały za mało spraw i wydziały ulegają likwidacji - i słusznie, skoro przypis wynosił ca  150 spraw I i II instancji, czyli wiele razy więcej, aniżeli przypada na 1 sędziego w wydziałach cywilnych sądów rejonowych - to jednak nie  tędy droga . Likwidacja wydziału nie stoi na przeszkodzie organizowaniu sesji wyjazdowych sądów okręgowych do siedzib zlikwidowanych wydziałow sądów okręgowych, a aby nie zmuszać stron, do uciążliwych wyjazdów. Jak wskazuje doświadczenie dotarcie do sądu w dużych miastach trwa ( tylko przejazd przez miasto) od 30 d0 60 min.

Tyle że nie ma tragedii, komisja legislacyjna przygotowała projekt likwidacji sąów gospodarczych. Środowisko prawników pozytywnie reaguje na takie plany. Sądy gospodarcze pożegnamy bez żalu. Nie sprawdziły się one w żadnym fragmencie i są utrudnieniem a nie ułatwieniem. Co gorsze- mędrcy, którzy w zaciszu gabinetów przygotowali procedurę gospodarczą doprowadzili do tzw. "walki na haki",  wytoczenie procesu było połączone było z walką nerwów. Chodzi tu oczywiście o sprawy sporne zwłaszcza procesy wynikające z  umów o roboty budowlane, albo o rozliczenia transportowe, czy spory pomiędzy wspólnikami. 

Porównując postępowanie przed państwowym arbitrażem gospodarczym, w byłym PRL a obecnym sądem gospodarczym porównanie wypada zdecydowanie na korzyść okręgowych komisji arbitrażowych. Byli tam specjaliści od inwestycji, od prawa przewozowego i inni świetni prawnicy. Rozprawa toczyła się w warunkach kameralnych, nie było tzw. prekluzji, a sprawy kończyły się na jednym posiedzeniu i najwyżej w 3 miesiące.

 Oczywiście nie były to organy niezależne. albowiem czasami musiały orzekać "po linii" i były organizowane tzw, sesje wyjazdowe, których wynik był z góry przesądzony, ale tak na co dzień sprawy były rozstrzygane zgodnie z ówczesnym  prawem.

Gdyby tak przywrócić państwowy arbitraż gospodarczy dla podmiotów gospodarczych ? Wprawdzie liczba sądów polubownych stale rośnie, ale nie mają one zbyt wiele petentów i nie będą mieć. W państwowym arbitrażu gospodarczym arbitrami powinni być nie sędziowie, a prawnicy z odpowiednim stażem i doświadczeniem zwłaszcza z korporacji radców prawnych i adwokatów, a także prawników spoza tych korporacji jeżeli posiadają odpowiednie ku zdolności, jest wielu prawników bez licencji którzy górują swoim poziomem zawodowym nad ich licencjonowanymi kolegami. Arbitrzy powinni być powoływani w drodze konkursu i na czas określony, aby nie było kłopotów z wykreśleniem z listy osób, które nie wykazały swojej przydatności.  PAG powinien funkcjonować poza strukturą ministerstwa sprawiedliwości a w pionie ministerstwa gospodarki, bo skostniała struktura wymiaru sprawiedliwości nie pozwala na reformę rozstrzygania spraw gospodarczych. Konstytucyjne prawo do sądu powinno być zagwarantowane przez możliwość zaskarżenia orzeczenia arbitra do sądu powszechnego.

Póki co czekajmy na wykreślenie z kodeksu postępowania cywilnego przepisów o procedurze gospodarczej, czego sobie i wszystkim serdecznie życzę.

 

 

Komentarze (0)
Zlikwidować PZPN Za śliski chodnik wysokie...
Najnowsze wpisy
2017-11-12 06:46 500+dla rodziny zastępczej
2017-10-25 08:21 Przekazanie gospodarstwa rolnego nie jest darowizną
2017-09-12 16:46 Zrzeczenie się dziedziczenia
2017-09-06 19:38 Alimenty dla ojczyma
2017-09-05 10:24 Byłem w Korei
Najnowsze komentarze
2017-10-06 00:03
Uparty optymista.:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Jest wyjscie z tej sytuacji.Niektore umowy zawierają klauzurę o możliwości wystąpienia do PZU[...]
2017-04-05 11:39
Wkurzony pomocnik dz:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Tą sprawą powinien zająć się sejm.Takich ludzi jest dużo a PZU Zycie robi sobie z nich[...]
2017-02-18 15:27
Realista:
Błąd urzędnika ZUS
Z tą mafią zus-owsko Sądową należy walczyć nigdy nie można pozostawić sprawy bez doprowadzenia[...]
O mnie
Świętosław Fortuna
Prawo często odbiega od życia. Świętosław Fortuna, radca prawny Kalisz woj. wielkopolskie