Opłaty parkingowe - haracz, czy ochrona?
 Oceń wpis
   

Myśłę, że większość właścicieli samochodów nie posiada rozeznania, że opłaty z tytułu pozostawienia pojazdu w tzw. sferze płanego parkowania pobierane są w ich interesie. Ustanowienie strefy płatnego parkowania ma usprawnić organizację ruchu i  zwiększyć rotację parkujących pojazdów samochodowych ( art. 13 b ust.2 ustawy z dnia 21 marca 2003 r. o drogach publicznych Dz.U. 2007 r. nr 19, poz. 115). Obowiązek dbania o interesów kierowców nałożono na gminy. To właśnie rada gminy na wniosek wójta ( burmistrza, prezydenta miasta) może na swoim terenie ustanowić strefę płatnego parkowania.

Można stwierdzić, że gminy znakomicie wywiązują się z powierzonego im przez ustawodawcę obowiązku. Opłaty parkingowe pobiera się zarówno w stolicy, jak i w małym miasteczku.  No coż dura lex sed lex..

Ale czy tak musi być na zawsze? A może sprawdzić w jakim stopniu opłaty parkingowe wpłynęły na poprawę organizacji ruchu i rotację samochodów?

Ustawa przewiduje również drugą przyczynę wprowadzenia stref, chodzi tu o ograniczenie dostępności danego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenie preferencji dla komunikacji zbiorowej. Ale czy tego celu nie można osiągnąć poprzez stosowny system znaków drogowych?

Gminy otrzymują dodatkowe dochody, dlatego strefy płatnego parkowania są poszerzane do absurdalnych rozmiarów.  Niedługo gmina Wilkowyja również ustanowi wspomnianą strefę  i w kolejnych odcinkach serialu Ranczo wójt pochwali się nowymi osiągnięciami.

Sposób pobierania opłat budzi sprzeciw. Otóż karteczka umieszczona na szybie samochodu przez funkcjonariusza gminnej służby parkingowej jest aktem administracyjnym. Na podstawie tejże karteczki gmina sporządza wezwanie do zapłaty i sporządza tytuł egzekucyjny. Właściciel samochodu nie posiada prawa do odwołania się od udzielonej mu opłaty, ponieważ wspomniana karteczka nie jest decyzją administracyjną.  Postępowanie gmin jest zgodne z prawem taka jest linia orzecznicza sądów administracyjnych ( vide wyrok WSA II SA/Bk 1082/2005).

Roszczenie gminy przedawnia dopiero  po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym opłata powinna być uiszczona. Oznacza to że w bieżącym roku gminy mogą sporządzić wezwania za daninę nie zapłaconą w 2004 roku i w razie braku zapłaty w ciągu 7 dni przystąpić do egzekucji administracyjnej. Zajmie się tym urząd skarbowy.

I coś tu nie gra.   W demokratycznym państwie prawnym  nie może być tak, że obywatel skazany jest na płacenie daniny na rzecz gmin nie mając żadnych praw do obrony. Kończąc pozostaje z nadzieją że przepis art. 13 b cytowanej wyżej ustawy i inne zapisy tego aktu zostaną poddane kontroli Trybunału Konstytucyjnego. 

Komentarze (5)
Ostatnia droga Piotra Stańczaka
 Oceń wpis
   

Pogrzeb Piotra odbył się dzisiaj w Krośnie. Obecni byli miejscowi nto wydarzenie jako wiadomość drugoplanową, bo i społeczeństwo niezbyt się tym interesowało. Piotr nie otrzymał żadnego odznaczenia państwowego.

Pomimo to na plus mediów należy zaliczyć pominięcie relacji o szczegółach mordu na naszym rodaku, a przecież bandyci opublikowali film w internecie.

Niestety nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ta tragedia dotyczy nas wszystkich, przez tak ohydny mord i męczęńską śmierć Piotra poniżony  został cały nasz  Naród.

A tak niedawno Amerykanie potrafili uratować życie swojemu obywatelow Johnowi Soleckiemu, nie chcieli aby powtórzyła się egzekucja  wykanana  w 2002 roku na dziennikarzu Pearl'u. Kat  Pear'la  został zabity w czasie akcji odwetowej.

Potrafiliśmy odbić amerykańskich więźniów z rąk Hussajna. Prezydent Reagan podziękował  za to naszym komandosom i przyczynił się do przyjęcia naszego kraju do NATO.

Pewien facet który ciągle chodził w zmiętym swetrze  i tym tylko zapisał się szczegółnie, w mojej pamiięci jako minister w  rządzie AWS, zdewuoawał powyższy sukces i niegodnie potraktował bohatera  z Iraku.  Znieważony oficer nie pracuje w służbach do których miał życiowe powołanie.

 Był negocjator, który  potrafił uwolnić dwie polskie kobiety-pracownice naukowe. starsze panie,   z łap czeczeńskich zbirów.

 Obecnie w wywiadzie  i w słuzbach specjalnych pracują ludzie nieudolni  i niekompetentni. I taka jest niestety gorzka prawda.

Składam najszczersze wyrazy współczucia rodzinie zamordowanego Piotra, zaś w poniedziałek o godzinie 18 odbędzie się w Bazylice Św. Jozefa w Kaliszu msza święta w intencji tak okrutnie zamordowanego naszego rodaka.

Komentarze (3)
Najnowsze wpisy
2017-11-12 06:46 500+dla rodziny zastępczej
2017-10-25 08:21 Przekazanie gospodarstwa rolnego nie jest darowizną
2017-09-12 16:46 Zrzeczenie się dziedziczenia
2017-09-06 19:38 Alimenty dla ojczyma
2017-09-05 10:24 Byłem w Korei
Najnowsze komentarze
2017-10-06 00:03
Uparty optymista.:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Jest wyjscie z tej sytuacji.Niektore umowy zawierają klauzurę o możliwości wystąpienia do PZU[...]
2017-04-05 11:39
Wkurzony pomocnik dz:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Tą sprawą powinien zająć się sejm.Takich ludzi jest dużo a PZU Zycie robi sobie z nich[...]
2017-02-18 15:27
Realista:
Błąd urzędnika ZUS
Z tą mafią zus-owsko Sądową należy walczyć nigdy nie można pozostawić sprawy bez doprowadzenia[...]
O mnie
Świętosław Fortuna
Prawo często odbiega od życia. Świętosław Fortuna, radca prawny Kalisz woj. wielkopolskie