Alimenty od macochy
 Oceń wpis
   

 Z dyżuru pomocy prawnej:

W wyroku rozwodowym sąd przyznał na rzecz naszego dziecka alimenty w kwocie 750 zł. Obecnie potrzeby syna wzrosły, ponieważ podjął on studia wyższe. Napisałam do byłego męża aby podwyższył świadczenie, na co nie wyraził zgody i odpisał, że jest chory, pracuje na pół etatu i całe zarobki przeznacza na alimenty.. Wiem że mąż pracuje w firmie zarejestrowanej na jego żonę i te zarobki są celowo zaniżone. Czy w tej sytuacji mogę pozew skierować także przeciwko obecnej żonie  męża?_@POCZ@_

Art. 144. 

§ 1. 

_@KON@_Art. 144 par.1. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że dziecko może żądać świadczeń alimentacyjnych od męża swojej matki, nie będącego jego ojcem, jeżeli odpowiada to zasadom współżycia społecznego. Takie samo uprawnienie przysługuje dziecku w stosunku do żony swego ojca, nie będącej jego matką. Tak więc córka czytelniczki mogłaby  żądać alimentów od swojej macochy, czyli drugiej żony ojca.

Sprawa nie jest jednak tak oczywista.

Obowiązek alimentacyjny obciąża przede wszystkim obojga rodziców. Ojciec córki czytelniczki powinien uczynić wszystko aby zapracować na utrzymanie dziecka, to samo dotyczy matki dziecka. Zatem najpierw powinien być wytoczony proces sądowy o podwyższenie alimentów przeciwko ojcu dziecka. Sąd oceni możliwości zarobkowe obojga rodziców,  przy czym wysokość zarobków jakie  aktualnie osiąga były mąż matki dziecka. Jest tylko jedną z okoliczności, jakie będą brane pod uwagę. Sąd może bowiem przyznać na rzecz dziecka alimenty w wysokości wyższej, aniżeli aktualne zarobki jego ojca ( art. 136 k.r.o op.). 

Żona ojca dziecka  ( tzw. macocha ) może być zobowiązana do alimentacji na rzecz dziecka swojego męża jedynie w wyjątkowej sytuacji. Nie może być ona karana za sam fakt, że pokochała  mężczyznę  z „przeszłością” i wyszła za niego za mąż. 

Jeżeli się jednak okaże, że małżonek osoby zobowiązanej do alimentacji jest w dobrej sytuacji majątkowej i współdziała z tą osobą poprzez  czynności zmierzających do  bezpodstawnego uchylenia obowiązku świadczenia np. celowo ukrywa faktyczne zarobki tej osoby,  aby obniżyć podstawę wymiaru obliczenia alimentów   - pozew o podwyższenie alimentów przeciwko małżonkowi dłużnika może być skuteczny, albowiem przemawiają za tym zasady współżycia społecznego

Roszczenia alimentacyjne dziecka ( pasierba) skierowany przeciwko drugiej żonie ojca powinny znajdować uzasadnienie w istniejących regułach moralności i w dobrych obyczajach społeczeństwa taki pogląd utrwalił się w orzecznictwie sądowym ( S.N. III CZP 27/68, II PRN 77/60).

 

Komentarze (1)
Jak odsunąć od spadku szwagra? PJN za uproszczeniem podatków
Najnowsze wpisy
2017-11-12 06:46 500+dla rodziny zastępczej
2017-10-25 08:21 Przekazanie gospodarstwa rolnego nie jest darowizną
2017-09-12 16:46 Zrzeczenie się dziedziczenia
2017-09-06 19:38 Alimenty dla ojczyma
2017-09-05 10:24 Byłem w Korei
Najnowsze komentarze
2017-10-06 00:03
Uparty optymista.:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Jest wyjscie z tej sytuacji.Niektore umowy zawierają klauzurę o możliwości wystąpienia do PZU[...]
2017-04-05 11:39
Wkurzony pomocnik dz:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Tą sprawą powinien zająć się sejm.Takich ludzi jest dużo a PZU Zycie robi sobie z nich[...]
2017-02-18 15:27
Realista:
Błąd urzędnika ZUS
Z tą mafią zus-owsko Sądową należy walczyć nigdy nie można pozostawić sprawy bez doprowadzenia[...]
O mnie
Świętosław Fortuna
Prawo często odbiega od życia. Świętosław Fortuna, radca prawny Kalisz woj. wielkopolskie