Macocha i pasierb
 Oceń wpis
   

 

Pozostaję w związku z mężczyzną który jest wdowcem, jego dzieci otrzymują rentę z tytułu  śmierci ich matki w wypadku samochodowym.  Świadczenie wypłaca zakład ubezpieczeń,   w  którym sprawca wypadku  był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Ś/p matka dzieci nie pracowała zarobkowo, zajmowała się  domem  i  renta została zasądzona z  przeznaczeniem  na koszty opieki. Mam obawy, że z chwilą legalizacji naszego związku wypłata renty na rzecz dzieci zostanie wstrzymana, bo jako druga mama będę obciążona obowiązkiem wychowania dzieci mojego męża.

Zawarcie przez pozostałego przy życiu małżonka nowego małżeństwa powinno wpływać na polepszenie sytuacji życiowej jego dzieci, ponieważ w normalnie funkcjonującej rodzinie ojczym lub macocha biorą udział w wychowaniu i utrzymaniu swoich pasierbów.  Nie jest to jednak ta sama powinność która obciąża rodzica dziecka. Obowiązek macochy lub ojczyma co do alimentowania pasierba ma bardziej moralny, aniżeli prawny charakter. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pasierb może żądać od macochy lub ojczyma alimentów.Art. 144 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi że ocena zasadności roszczenia pasierba do ojczyma lub macochy następuje na podstawie zasad współżycia społecznego.

Skoro obowiązek alimentacyjny macochy względem pasierba zachodzi w wyjątkowych przypadkach, to nie sposób w opisanej na wstępie sytuacji uchylić odpowiedzialność sprawcy wypadku samochodowego polegającej na obowiązku płatności renty odszkodowawczej na rzecz małoletnich dzieci poszkodowanej tylko  dlatego  że opiekę nad nimi może wykonywać druga mama, czyli macocha.

Podobną sprawę rozpatrywał Sąd Najwyższy, który w uchwale  z dnia 28  maja 1968 r. syg. III CZP  50/68 wyraził pogląd, że okoliczność, że ojciec dziecka, na którego rzecz została zasądzona renta odszkodowawcza z tytułu  śmierci matki, zawarł ponowne małżeństwo, nie ma wpływu ma podstawę i wysokość renty. Podobna argumentacja podana jest w innych orzeczeniach Sądu Najwyższego np.wyrok z dnia  22 listopada 1968 r.  I CR 434/68, wyrok  z dnia 29 kwietnia 1971 r.  II CR 78/71

Tak więc tzw.macocha  nie musi się obawiać że legalizacja jej  związku z wdowcem wychowującym niepełnoletnie dzieci spowoduje utratę przez  dzieci męża prawa do renty odszkodowawczej.

Ubocznie nadmieniam że nie podobają  mi się terminy „macocha” czy „ojczym” bo zawierają  niesympatyczne, pejoratywne brzmienie  i w rodzinach  nie są używane, mówi się raczej „mama” albo „tata”, względnie dzieci zamiast tych słów wskazują na  imiona  osób zastępujących im tatę lub mamę. 

Komentarze (3)
125 lat ESPERANTO Małżonek podarował bez zgody
Najnowsze wpisy
2017-11-12 06:46 500+dla rodziny zastępczej
2017-10-25 08:21 Przekazanie gospodarstwa rolnego nie jest darowizną
2017-09-12 16:46 Zrzeczenie się dziedziczenia
2017-09-06 19:38 Alimenty dla ojczyma
2017-09-05 10:24 Byłem w Korei
Najnowsze komentarze
2017-10-06 00:03
Uparty optymista.:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Jest wyjscie z tej sytuacji.Niektore umowy zawierają klauzurę o możliwości wystąpienia do PZU[...]
2017-04-05 11:39
Wkurzony pomocnik dz:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Tą sprawą powinien zająć się sejm.Takich ludzi jest dużo a PZU Zycie robi sobie z nich[...]
2017-02-18 15:27
Realista:
Błąd urzędnika ZUS
Z tą mafią zus-owsko Sądową należy walczyć nigdy nie można pozostawić sprawy bez doprowadzenia[...]
O mnie
Świętosław Fortuna
Prawo często odbiega od życia. Świętosław Fortuna, radca prawny Kalisz woj. wielkopolskie