Usprawnić procedurę cywilną
 Oceń wpis
   

Kontynuowania reformy sądów poprzez tworzenie sądów rejonowych, czyli dla jednostek ponadpowiatowych, w moim przekonaniu rejon to obszar większy od powiatu, każda stolica powiatu chciałaby mieć swój sąd przede wszystkim dla prestiżu, bez względu na faktyczne zapotrzebowania. W rezultacie w małym sądku czeka się na pierwszą rozprawę cywilną więcej niż rok. A o końcu procesu trudno myśleć. Likwidacja małych sądków nie powinna powodować nadmiernych dolegliwości dla społeczeństwa, sąd rejonowy powinien znajdować się w odległości nie większej niż 50 km od najdalszego punktu rejonu.

Prawdziwym utrapieniem dla klientów okręgowych sądów gospodarczych jest znaczna odległość tychże od siedzib poszczególnych firm sięgająca nieraz nawet 200 km. Dojazd do siedziby okręgu, który jest zazwyczaj jedna z dużych krajowych metropolii, to jeszcze pół biedy, gorzej przejechać przez duże miasto w godzinach nasilonego ruchu tj. w porze nasilonego ruchu od godziny 9 do 14.

Reforma sądów nic nie da, jeśli sędziowie będą nadal obciążeni obowiązkiem pisania taśmowych uzasadnień. Sędzia pisze długą relację z dokonanych ustaleń, nie dlatego że ma zamiłowanie do pisania prawniczej noweli, ale z obawy że poprzez niewielką nawet niedokładność daje stronie podstawę do apelacji. A tzw. uchyłka to wyrok którego sędzia najbardziej się obawia. Sędziowie są nadmiernie obciążeni obowiązkiem pisania uzasadnień. Można byłoby zastanowić się czy zamiast uzasadnień sędzia byłby uprawniony do sporządzenia np. zwięzłych motywów wyroku gdzie podałby tylko to co na czym oparł swoje ustalenia i motywy rozstrzygnięcia, całość tego opracowania nie powinna przekraczać 3 stron, wymagałoby to aby sędzia pisał w myśl zasady maksimum treści minimum słów.

Likwidacja procedury gospodarczej była posunięciem jak najbardziej słusznym, natomiast utrzymano sądy gospodarcze, moim zdaniem należy zerwać z mitem o specjalnym charakterze tych spraw, każdy sędzia dałby sobie radę z rozstrzygnięciem sporu pomiędzy podmiotami gospodarczymi, dotyczy to tak sędziów w sądzie rejonowym jak i sędziów okręgowych. Sędziowie z wydziałów gospodarczych zostaliby przesunięci do wydziałów cywilnych w swoich jednostkach.

Zakaz oparcia skargi kasacyjnej na zarzutach dotyczących ustaleń faktycznych lub oceny dowodów uniemożliwia kontrolę werdyktu w przypadkach gdy sąd II instancji naruszył prawo i to w sposób oczywisty. Zmiana kpc nie spotkała się z akceptacją środowiska adwokatów i radców prawnych.

Całkowitym niewypałem okazała się instytucja skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenie. Oczekiwania społeczne skierowane były na możliwość zaskarżenia orzeczenia na które nie przysługiwała skarga kasacyjna, jednakże warunki dopuszczalności tego środka zaskarżenia zostały tak sprecyzowane że wniesienie skargi jest niemożliwością praktyczną.

Komentarze (0)
Spamy zamiast życzeń Żona zgineła w wypadku
Najnowsze wpisy
2017-11-12 06:46 500+dla rodziny zastępczej
2017-10-25 08:21 Przekazanie gospodarstwa rolnego nie jest darowizną
2017-09-12 16:46 Zrzeczenie się dziedziczenia
2017-09-06 19:38 Alimenty dla ojczyma
2017-09-05 10:24 Byłem w Korei
Najnowsze komentarze
2017-10-06 00:03
Uparty optymista.:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Jest wyjscie z tej sytuacji.Niektore umowy zawierają klauzurę o możliwości wystąpienia do PZU[...]
2017-04-05 11:39
Wkurzony pomocnik dz:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Tą sprawą powinien zająć się sejm.Takich ludzi jest dużo a PZU Zycie robi sobie z nich[...]
2017-02-18 15:27
Realista:
Błąd urzędnika ZUS
Z tą mafią zus-owsko Sądową należy walczyć nigdy nie można pozostawić sprawy bez doprowadzenia[...]
O mnie
Świętosław Fortuna
Prawo często odbiega od życia. Świętosław Fortuna, radca prawny Kalisz woj. wielkopolskie