Drzewa na działce
 Oceń wpis
   

 

Drzewo sąsiada posiada konary zawieszone nad moją działką. W ramach jesiennych porządków chciałbym te konary po prostu obciąć, łącznie z korzeniami tego drzewa, które przechodzą na mój teren czy na tę czynność muszę uzyskać uprzednią zgodę sąsiada?

Właściciel nieruchomości nie musi być zachwycony faktem, że nad jego działką zwisają konary drzewa rosnącego na terenie nieruchomości sąsiedniej i korzenie z tego drzewa przechodzą na jego ogród. Dotyczy to zwłaszcza małych ogródków przydomowych, gdzie każdy centymetr terenu ma swoje przeznaczenie. W tej sytuacji właściciel działki jest uprawniony do obcięcia korzeni z drzewa sąsiada i zachowania ich dla siebie. Takowe uprawnienie przysługuje bez względu na to czy obcięcie korzeni spowoduje szkodę ( wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego IV CKN 1731/2000). Trochę inaczej jest z gałęziami które zwisają nad działką - właściciel naruszonego terenu uprawniony jest te gałęzie obciąć, ale po uprzednim wezwaniu sąsiada, aby sam je obciął ( art. 150 k.c.).

Najlepiej, gdy sąsiedzi dojdą do zgody co do egzystencji drzewa, które powoduje konflikty ich interesów. Jeżeli jednak brak jest porozumienia i sąsiad nie reaguje na protesty poszkodowanego - pozostaje droga sądowa. Droga sądowa jest dopuszczalna, dotyczy to zwłaszcza sytuacji gdy właściciel działki nie chce korzystać z samopomocy. ( uchwała Sądy Najwyższego z dnia 26 lipca 1972 r. sygn. III CZP 45/72).

Może nastąpić sytuacja, gdy sąsiedzi podejmą decyzję o wycięciu drzewa, aby nie mieć dalszych kłopotów. Trzeba jednak sprawdzić, czy prawo na to pozwala. Usunięcie drzew z terenu nieruchomości może nastąpić, po uzyskaniu przez posiadacza nieruchomości zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Wyjątki od tej zasady przewidziane są w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody ( tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz.627 - art. 83 ust.6). Wolno bez zezwolenia wyciąć np. drzewo którego wiek nie przekroczył 10 lat. Za wycięcie drzewa bez zezwolenia grozi kara pieniężna, natomiast wycięcie jego za zezwoleniem wymaga uiszczenia stosownej opłaty. Niestety nawet legalne wycięcie drzewa jest bardzo kosztowne. Maksymalna stawka opłat za usuwanie drzew obliczana jest za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na

wysokości 130 cm wynosi 270 zł - przy obwodzie do 25 cm, czyli sięgnie ona aż do 6.750 zł. Opłata karna za wycięcie drzewa bez zezwolenia jest trzykrotnie wyższa.

Komentarze (0)
Testament dla małżonków
 Oceń wpis
   

 

 

Jesteśmy bezdzietnym małżeństwem. Utrzymujemy się z emerytury męża. Jedynym naszym majątkiem jest mieszkanie własnościowe. Nasze obawy budzi fakt, że po śmierci jednego z nas pojawi się liczna grupa spadkobierców, których trzeba będzie spłacić, aby nie utracić mieszkania. Ci spadkobiercy to dzieci mojej siostry , jak i brata mojego męża.

W opisanej sytuacji małżonek, który pozostał przy życiu dziedziczyłby spadek wspólnie z rodzeństwem zmarłego lub zstępnymi tego rodzeństwa, czyli wspólnie z dziećmi rodzeństwa małżonka. Jedynie wówczas, gdy brak jest zstępnych, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa- cały spadek przypadałby małżonkowi, tak stanowi art. 933 par. 2 kodeksu cywilnego. Udział spadkowy tego małżonka w zbiegu z dziećmi rodzeństwa wynosi 1/2 część spadku ( art. 933 par.1 k.c.). Ponieważ małżonek był współwłaścicielem mieszkania przedmiotem spadku byłaby druga połowa, a więc 1/4 całości spadku.

Aby nie dopuścić do sytuacji, w której pozostały przy życiu małżonek obowiązany byłby do spłat na rzecz rodzeństwa spadkodawcy, względnie jego dzieci - warto sporządzić testament. W takiej sytuacji rodzeństwo spadkodawcy jak również zstępni rodzeństwa nie będą uprawnieni ani do spadku ani do spłat w postaci tzw. zachowku ( art. 991 par.1 k.c.). Spłata z tytułu zachowku nie należy się spadkobiercom z kręgu krewnych w linii bocznej.

Ponadto małżonkowie mogą sobie wzajemnie dokonać tzw. zapisu windykacyjnego.

W testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że jego prawo do mieszkania nabywa z chwilą otwarcia spadku oznaczona przez niego osoba ( art. 981,1 par.1 k.c.). W ten sposób całe mieszkanie stałoby się z chwilą śmierci spadkodawcy własnością zapisobiorcy. W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd stwierdza nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego wymieniając osobę, dla której spadkodawca uczynił zapis windykacyjny, oraz przedmot tego zapisu ( art. 677 par. 2 kodeksu postępowania cywilnego). Nie będzie potrzebne postępowanie o dział spadku.

Reasumując nadmieniam, że kapitalną sprawą jest dla bezdzietnych małżeństw testamentu, jako środka obrony przed niemożliwymi do spełnienia roszczeniami spadkobierców ustawowych zmarłego małżonka. Jeżeli takowy dokument nie zostanie sporządzony - do schedy powołane będzie rodzeństwo, co powodować będzie udział w spadku nawet tych osób które nie utrzymywały ze swoim krewnym jakichkolwiek kontaktów.  

Komentarze (1)
Najnowsze wpisy
2017-11-12 06:46 500+dla rodziny zastępczej
2017-10-25 08:21 Przekazanie gospodarstwa rolnego nie jest darowizną
2017-09-12 16:46 Zrzeczenie się dziedziczenia
2017-09-06 19:38 Alimenty dla ojczyma
2017-09-05 10:24 Byłem w Korei
Najnowsze komentarze
2017-10-06 00:03
Uparty optymista.:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Jest wyjscie z tej sytuacji.Niektore umowy zawierają klauzurę o możliwości wystąpienia do PZU[...]
2017-04-05 11:39
Wkurzony pomocnik dz:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Tą sprawą powinien zająć się sejm.Takich ludzi jest dużo a PZU Zycie robi sobie z nich[...]
2017-02-18 15:27
Realista:
Błąd urzędnika ZUS
Z tą mafią zus-owsko Sądową należy walczyć nigdy nie można pozostawić sprawy bez doprowadzenia[...]
O mnie
Świętosław Fortuna
Prawo często odbiega od życia. Świętosław Fortuna, radca prawny Kalisz woj. wielkopolskie