Gdy w spadku same długi
 Oceń wpis
   

  W społeczeństwie rośnie znajomość przepisów prawa, w tym zasad prawa spadkowego. O czym świadczy następujący przykład pochodzący z codziennej praktyki.

W ubiegłym roku zmarła moja mama. Wiedziałem że mama narobiła długów, więc poszedłem do notariusza, aby nie płacić tych długów. Takie samo oświadczenie jak ja złożył mój tata oraz rodzeństwo- brat i siostra. Brat nie jest żonaty, natomiast siostra ma syna. Mamy obawy czy syn siostry, czyli wnuk naszej matki, który ma lat 10, będzie jedynym spadkobiercą obciążonym długami babci. Mama miała brata, który nie żyje ale żyją jego dzieci- nasi kuzyni Nie chcemy jednak mieć z nimi konfliktu.

Obecnie powszechnie wiadomo jakie są skutki niezłożenia oświadczenia dotyczącego spadku przypadającego z mocy ustawy. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczne z prostym przyjęciem spadku ( art. 1015 par. 2 k.c.). Proste przyjęcie spadku oznacza przyjęcie schedy obejmującej 100% aktywów ( majątek) i 100 % pasywów ( długi ). Spadkobierca, który spadek odrzucił zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku ( art. 1020 k.c.).

Jedynym dziedzicem spadku po babci stał się w tej sytuacji jej wnuk, który dziedziczy w pierwszej kolejności po swojej matce córce spadkodawczyni ( art. 931 par.2 k.c.). Jeżeli spadkobiercą jest osoba małoletnią, brak oświadczenia z jego strony uważa się za przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza ( art. 1015 par.2 zd. 2 k.c.). Oznacza to jego odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wysokości stanu czynnego spadku, a więc do wysokości aktywów ( art. 1031 par.2 k.c.). W związku z tym rodzice spadkobiercy powinni dopełnić formalności związanych ze spisem inwentarza poprzez zgłoszenie stosownego wniosku do sądu. Można również podjąć starania o odrzucenie spadku przez wnuka, ale wówczas zachodziłoby dziedziczenie spadku przez dzieci brata spadkodawczyni ( art. 932 par.5 k.c.). Tak więc odrzucenie spadku przez najbliższą rodzinę może prowadzi do dziedziczenia schedy przez dalszą rodzinę, chociażby osoby odrzucające spadek tego nie chciały. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza łączy się wprawdzie ze spłatą wierzytelności do wysokości aktywów, ale czyni bezskuteczną egzekucję wierzytelności do części przewyższającej nabyte przez spadkobierców aktywa, np. wartość majątku 5.000 zł, wartość długów 100.000 zł -,komornik ściągnie tylko 5.000zł a w pozostałej części postępowanie umorzy.

Komentarze (2)
Superszybka eksmisja
 Oceń wpis
   

 

 

 Mój były mąż zamieszkuje nadal w lokalu które otrzymaliśmy w latach ubiegłych jako spółdzielcze mieszkanie własnościowe. Mąż zajmuje jeden duży pokój, a ja z córką gnieżdżę się w izdebce o pow. 12 m kw. Mąż nadal nadużywa alkoholu, wywołuje awantury, niszczy sprzęt w łazience i w kuchni, załatwia swoje potrzeby fizjologiczne na korytarzu oraz obrzuca mnie wulgarnymi wyzwiskami, w obecności dziecka, a czasami zachodzi mnie od tyłu, podkłada swoją rękę pod moją brodę i mnie po prostu dusi.. Jestem u kresu wytrzymałości nerwowej. Sąsiedzi radzą aby podać go do sądu o eksmisję, ale nie bardzo wierzę w skuteczność takiej sprawy, bo eksmisja jest skuteczna tylko wówczas gdy gmina dysponuje lokalem zastępczym, o takie bardzo trudno.

Rzeczywiście wyprowadzenie współwłaściciela nieruchomości byłego małżonka z lokalu nie jest sprawą łatwą, ponieważ wymaga wniosku o podział majątku dorobkowego względnie postępowania o zniesienie współwłasności, a takie procesy są długie, ponieważ zachodzi konieczność przeprowadzenia wielu dowodów, między innymi z opinii biegłego na okoliczność wartości mieszkania.

Z opisu wynika jednak że kobieta i jej dziecko stała się ofiarą przemocy stosowanej wobec niej przez zamieszkującego wspólnie byłego męża zaś okoliczności wyżej podane odpowiadają definicji przemocy określonej w art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. nr 180, poz. 1493).

Ofiara przemocy, którą najczęściej jest żona, była żona względnie konkubina sprawcy może złożyć w sądzie wniosek o zobowiązanie sprawcy do opuszczenia mieszkania ( art. 11 a ust. 1 cyt. ustawy ). Proces sądowy jest krótki, ponieważ postępowanie dowodowe ogranicza się do ustalenia czy sprawca zamieszkiwał z rodziną i czy przemoc miała miejsce, a także czy poszkodowana doznała szkody na zdrowiu fizycznym lub psychicznym oraz czy sprawca wywołał o swojej ofiary poczucie krzywdy moralnej.

Sprawca nie może liczyć na lokal zamienny, czy socjalny, a nawet na pomieszczenie tymczasowe, opróżnienie lokalu może nastąpić nawet w okresie ochronnym t.j. od 1.11. poprzedniego roku do 31.03 następnego roku ( art. 17 ust.1 oraz art. 25 d pkt. 1 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie lokatorów t.j. Dz.U. 2005 r. nr 31, poz. 266).

Na podstawie postanowienia sądu wydanego przez sąd w trybie art. 11 a ust.2 ustawy o przemocy w rodzinie komornik dokona eksmisji sprawcy do noclegowni, albo innej tego typu placówki przeznaczonej dla bezdomnych.

Komentarze (1)
Najnowsze wpisy
2017-11-12 06:46 500+dla rodziny zastępczej
2017-10-25 08:21 Przekazanie gospodarstwa rolnego nie jest darowizną
2017-09-12 16:46 Zrzeczenie się dziedziczenia
2017-09-06 19:38 Alimenty dla ojczyma
2017-09-05 10:24 Byłem w Korei
Najnowsze komentarze
2017-10-06 00:03
Uparty optymista.:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Jest wyjscie z tej sytuacji.Niektore umowy zawierają klauzurę o możliwości wystąpienia do PZU[...]
2017-04-05 11:39
Wkurzony pomocnik dz:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Tą sprawą powinien zająć się sejm.Takich ludzi jest dużo a PZU Zycie robi sobie z nich[...]
2017-02-18 15:27
Realista:
Błąd urzędnika ZUS
Z tą mafią zus-owsko Sądową należy walczyć nigdy nie można pozostawić sprawy bez doprowadzenia[...]
O mnie
Świętosław Fortuna
Prawo często odbiega od życia. Świętosław Fortuna, radca prawny Kalisz woj. wielkopolskie