Gotówka i zapłata
 Oceń wpis
   

 

Firma budowlana wykonała prace remontowe na moim budynku, kilka razy wypłacałem zaliczki nie odbierając pokwitowania, w końcu zażądałem faktury i takową otrzymałem. Na fakturze był zapis gotówka. Właściciel firmy wyjechał za granicę, jednakże obawiam się że wymieniona adnotacja gotówka nie załatwia sprawy, ponieważ można przez to rozumieć zarówno sposób zapłaty, jak i pokwitowanie. Jaką miałbym szansę na wygranie procesu, jeżeli właściciel firmy wyparłby się zapłaty i pozwał mnie do sądu. Przejrzałem dokumentację domu i zauważyłem, że większość faktur posiada jedynie zapis gotówka.

Dłużnik spełniając świadczenie może żądać pokwitowania ( art. 462 par. 1 kodeksu cywilnego). W opisanej wyżej sytuacji rozważenia wymaga kwestia czy dokument o nazwie faktura jest jednocześnie pisemnym pokwitowaniem zapłaty wynagrodzenia za usługę. Wątpliwości w tym przedmiocie są uzasadnione, ponieważ zapis na fakturze gotówka nie daje klarownej odpowiedzi na pytanie czy chodzi tu wyłącznie o sposób zapłaty, czy także o potwierdzenie zapłaty. Podobną sprawę rozpatrywał Sąd Najwyższy który uznał, że zapis gotówka na fakturze stanowi jedynie informację o sposobie płatności i tym samym nie jest pisemnym pokwitowaniem zapłaty wynagrodzenia za wykonaną usługę budowlaną. Dłużnik nie zadbał chociażby o zapis zapłacono, który stwarzałby domniemanie spełnienia świadczenia, zatem słusznie postąpił sąd okręgowy zasądzając należność określoną w fakturze na rzecz firmy budowlanej ( wyrok S.N. 7.10.2012 r. sygn. IV CK 57/2002 ), zaś konkluzja poglądu S.N. jest następująca:

Powszechnie przyjętą w obrocie gospodarczym formą pokwitowania jest zamieszczenie na fakturze klauzuli zapłacono gotówką lub tylko zapłacono. Sama adnotacja gotówka nie wystarczy jednak do uznania faktury za pokwitowanie. Taki zapis nie jest określony i równie dobrze może znaczyć, że gotówka została zapłacona, jak i że jest należna czy pozostaje do zapłaty.

Pokwitowanie jest aktem wiedzy, a nie oświadczeniem woli, co oznacza, że jest ono dokumentem stwarzającym domniemanie zapłaty i tylko tyle. Stanowi ono dla dłużnika narzędzie do udowodnienia faktu zapłaty, albowiem zgodnie z art. 6 k.c. na dłużniku spoczywa ciężar dowodu. Podważenie domniemanie może dokonane wszelkimi środkami dowodowymi, a więc także poprzez zeznania świadków, co przy innego rodzaju domniemaniach nie jest w zasadzie możliwe ( S.N. wyrok z dn.2.07.2009 r. V CSK 4/2009).

Przegrał sprawę przedsiębiorca, który jako właściciel firmy przewozowej zmuszał kierowców do podpisywania list płac zawierających zaniżoną wysokość wynagrodzenia, niezgodną z rzeczywistym czasem pracy kierowców ( wyrok S.N.z dnia 20.11.2007 r. II PK 81/2007). W tej sprawie S.N. stwierdził, że konsekwencje w zakresie ciężaru dowodu ( art. 6 k.c. w zw. z art. 300 k.p.) obciążają pracodawcę, który nie wykonał swych obowiązków w zakresie ewidencjonowania czasu pracy, oto teza z uzasadnienia tego wyroku:

W sytuacji, gdy pracodawca narusza obowiązek prawidłowego prowadzenia dokumentacji w zakresie wynagrodzenia za pracę w stopniu uniemożliwiającym lub poważnie utrudniającym pracownikowi kontrolę prawidłowości dokonanej zapłaty, pokwitowanie przez pracownika tej zapłaty nie zwalnia pracodawcy od obowiązku wykazania, że wynagrodzenie lub inne świadczenie zostało wypłacone w należnej wysokości.

Tak więc nie można wykluczyć, że również wpisanie do faktury słowa gotówka stworzy domniemanie zapłaty, ale to zależy od tego, czy przeprowadzone w sprawie dowody stanowić będą podstawę do ustalenia że zapłata określonej w dokumencie sumy pieniężnej rzeczywiście nastąpiła. Wynik procesu zależy od ustaleń faktycznych dokonanych przez sąd, a w szczególności od dowodu z przesłuchania obu stron.   

Komentarze (0)
W drodze z pracy do domu Kupił z wadą prawną
Najnowsze wpisy
2017-11-12 06:46 500+dla rodziny zastępczej
2017-10-25 08:21 Przekazanie gospodarstwa rolnego nie jest darowizną
2017-09-12 16:46 Zrzeczenie się dziedziczenia
2017-09-06 19:38 Alimenty dla ojczyma
2017-09-05 10:24 Byłem w Korei
Najnowsze komentarze
2017-10-06 00:03
Uparty optymista.:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Jest wyjscie z tej sytuacji.Niektore umowy zawierają klauzurę o możliwości wystąpienia do PZU[...]
2017-04-05 11:39
Wkurzony pomocnik dz:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Tą sprawą powinien zająć się sejm.Takich ludzi jest dużo a PZU Zycie robi sobie z nich[...]
2017-02-18 15:27
Realista:
Błąd urzędnika ZUS
Z tą mafią zus-owsko Sądową należy walczyć nigdy nie można pozostawić sprawy bez doprowadzenia[...]
O mnie
Świętosław Fortuna
Prawo często odbiega od życia. Świętosław Fortuna, radca prawny Kalisz woj. wielkopolskie