Fikcyjne umowy na czas określony
 Oceń wpis
   

 

 

Nasza firm przechodzi reorganizację, obawiamy się wypowiedzenia. Każda z nas była zatrudniona na okres próbny, a potem otrzymaliśmy umowy na okres 9 lat, w umowie napisano, że pracodawca może ją wypowiedzieć za 2 tygodniowym wyprzedzeniem. Z zakładzie przepracowałam ponad 5 lat. Czy wobec tego że przyczyna wypowiedzenia jest po stronie pracodawcy zostanie nam wypłacona odprawa pieniężna?

 

Umowa o pracę może być zawarta na czas nie określony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, dopuszczalne są również umowy zawierane na czas usprawiedliwionej nieobecności innego pracownika. Wybór formy kontraktu należy do stron, praktycznie do uznania pracodawcy. Pracodawcy preferują umowy o pracę zawierane na czas określony, bo jest to dla nich wygodne. Wypowiedzenie nie wymaga uzasadnienia, a ponadto jego okres wynosi tylko 2 tygodnie, a nie np. 3 miesiące. Pracodawca ma pełną swobodę w podjęciu decyzji o rozwiązaniu takiej umowy.

 

W opisanej na wstępie sytuacji pracownice zastanawiają się raczej na prawem do odprawy, bo przyczyna leży po stronie zakładu, aniżeli nad zasadnością samej formy wypowiedzenia. Termin 2 tygodni wynika z art. 33 kodeksu pracy, który stanowi, że strony mogą tak postąpić jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Jednakże pracownice nie posiadają wiedzy, że ustalenie aż 9 letniego okresu umowy prowadzi do obejścia przepisów prawa i jest niedopuszczalne. Długotrwała umowa na czas określony oznacza, że zatrudniona na jej podstawie osoba powinna być traktowana tak samo jak pracownicy wykonujący pracę na czas nieokreślony ( vide wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5.06.2014 r. sygn. I PK 308/2013 oraz liczne inne orzeczenia sądowe).

 

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy na czas określony zawartej np. na okres 9 lat, powinien odwołać się od wypowiedzenia w zakreślonym terminie i przed sądem dochodzić przywrócenia do pracy albo odszkodowania - analogicznie jak pracownik który otrzymał wypowiedzenie w czasie zatrudnienia na czas nieokreślony. Roszczenie o odprawę pieniężną przysługuje niezależnie od odszkodowania należnego z tytułu nieprawidłowego rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy.

 

Komentarze (0)
Zapis windykacyjny pojęcie mało znane
 Oceń wpis
   

 

Pytałem znajomych notariuszy, jak często w ich praktyce klienci proszą o sporządzenie testamentu zawierającego zapis windykacyjny. Otrzymałem odpowiedź że bardzo rzadko takowa usługa jest zlecana. Chociaż zmiana kodeksu cywilnego wprowdzona nowelą z dnia 18.03.2011 r. Dz.U. Nr 85, poz. 458 obowiązuje od dnia 23.10.2011 r. a więc od ponad 3 lat użycia przez spadkodawcę zapisu windykacyjnego jako sposobu przekazania rzeczy ściśle określonej osobie pojęcie zapisu windykacyjnego społeczeństwo o takiej możliwości nie wie, a treści art.9811 k.c. po prostu nie zna. W dalszym ciągu najczęściej stosowaną metodą przekazania spadku jest własnoręczny testament.

 

W szczególności potencjalni spadkodawcy nie znają treści art. 981 k.c. i różnicy jaką stwarza przeznaczenie spadkobiercy całego spadku lub prawie całego spadku a przekazaniem mu jedynie części schedy. Jeżeli wartość nieruchomości wyczerpuje prawie cały spadek spadkobierca dziedziczy cały spadek. Po otwarciu testamentu następuje tzw. postępowanie stwierdzeniowe, nazywane przez prawników w mowie potocznej stwierdzeniówką. Po zakończeniu tej procedury sąd wyda postanowienie o nabyciu spadku w w drodze dziedziczenia testamentowego. Na podstawie tego postanowienia nastąpi wpis spadkobiercy do księgi wieczystej, w której wpisany zostanie on, jako kolejny właściciel.

 

Problem zaczyna się gdy wartość zapisanej spadkobiercy nieruchomości jest znacznie mniejsza od wartości spadku, np. na rzecz spadkobiercy zostało zapisane mieszkanie, ale w skład schedy wchodzą jeszcze działki budowlane o wartości większej niż mieszkanie. W tej sytuacji droga spadkobiercy do uzyskania na swoją rzecz zapisanego mu przedmiotu spadkowego jest długa i pełna przeszkód. Ów testament traktowany jest jako zapis, którego przedmiotem nie jest sama rzecz, ale raczej roszczenie do spadkobiercy ustawowego o jej wydanie.

 

Jeżeli wolą spadkodawcy jest rozrządzenie na rzecz określonej osoby jedynie częścią posiadanego majątku, jak w wyżej opisanym przykładzie : mieszkanie na rzecz córki zaś pozostała cześć do podziału wg zasad dziedziczenia ustawowego dla wszystkich spadkobierców, to warto skorzystać z zapisu windykacyjnego. Jedynie po sporządzeniu zapisu windykacyjnego spadkodawca może mieć pewność, że jego wola zostanie zrealizowana i po śmierci spadkodawcy mieszkanie otrzyma tylko ta osoba, która zostanie wskazana w zapisie. Nad prawidłowością tego zapisu czuwa notariusz, możliwość jakiejś pomyłki powodującej unieważnienie testamentu jest znikoma. Opłata notarialna za sporządzenie testamentu z zapisem windykacyjnym wynosi 150 zł, a łączny koszt usługi rejenta, po doliczeniu różnych dodatków ca 250 zł.

Komentarze (0)
Najnowsze wpisy
2017-11-12 06:46 500+dla rodziny zastępczej
2017-10-25 08:21 Przekazanie gospodarstwa rolnego nie jest darowizną
2017-09-12 16:46 Zrzeczenie się dziedziczenia
2017-09-06 19:38 Alimenty dla ojczyma
2017-09-05 10:24 Byłem w Korei
Najnowsze komentarze
2017-10-06 00:03
Uparty optymista.:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Jest wyjscie z tej sytuacji.Niektore umowy zawierają klauzurę o możliwości wystąpienia do PZU[...]
2017-04-05 11:39
Wkurzony pomocnik dz:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Tą sprawą powinien zająć się sejm.Takich ludzi jest dużo a PZU Zycie robi sobie z nich[...]
2017-02-18 15:27
Realista:
Błąd urzędnika ZUS
Z tą mafią zus-owsko Sądową należy walczyć nigdy nie można pozostawić sprawy bez doprowadzenia[...]
O mnie
Świętosław Fortuna
Prawo często odbiega od życia. Świętosław Fortuna, radca prawny Kalisz woj. wielkopolskie