Premia uznaniowa i regulaminowa
 Oceń wpis
   

 

W umowie o pracę mam dodatek do wynagrodzenia w formie premii premii uznaniowej. Za ubiegły miesiąc otrzymałem tylko wynagrodzenie umowne, kiedy zapytałem szefa dlaczego nie naliczono premii odpowiedział, że nie musi się tłumaczyć, bo w umowie napisano wynagrodzenie zasadnicze + premia uznaniowa do 20% , a więc wypłata premii zależy wyłącznie od woli pracodawcy. Nadmieniam że dotychczas premię otrzymywałem regularnie, aczkolwiek w różnej wysokości i ze swoich obowiązków wywiązywałem się nienagannie.

W opisanym wyżej przykładzie pracownik podpisał umowę o pracę, w której wyraził zgodę, na ustalenie zasad wynagradzania w ten sposób, aby pracodawca oprócz płacy zasadniczej wypłacał mu premię uznaniową w wysokości do 20% tej płacy. Pracownik nie wspomina o regulaminie premiowania, brak również odniesienia do kryteriów oceny pracy, jakimi miałby kierować się pracodawca ustalając wysokość premii, aczkolwiek umowa posługuje się przyimkiem do czyli pracownik mógł się spodziewać świadczenia zarówno w wysokości 1% jak i 20%. Świadczenie należne pracownikowi, chociaż nazwane zostało premią było w istocie nagrodą. Przyznanie tego świadczenia pozostawało w zakresie swobodnego uznania pracodawcy, albowiem w umowie nie sprecyzowano sprawdzalnych i możliwych do kontroli kryteriów. Pracownik nie posiada podmiotowego prawa żądania wypłaty premii uznaniowej. Żądanie takie powstaje dopiero od chwili, gdy pracodawca przyzna pracownikowi prawo do owej premii-nagrody.

W odróżnieniu od nagrody prawo podmiotowe pracownika do premii reg ulaminowej powstaje wrazie wypełnienia warunków premiowania przewidzianych w regulaminie, a przyznanie pracownikowi tej premii nie jest uzależnione od uznania pracodawcy, lecz zależy wyłącznie od wypełnienia przez pracownika wspomnianych warunków. Tak ukształtował się dotychczasowy kierunek orzecznictwa sądowego, zapoczątkowany uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 10.06.1983 r. sygn. III PZP 25/83 i zachował on aktualność pod rządem obecnie obowiązujących przepisów, vide wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 7.04.2014 r. sygn. VII Pa 50/14.

W uzasadnieniu wyroku z dn. 29.03.2007 r. sygn. II PK 23/2007 Sąd Najwyższy wskazał, że o przyznaniu świadczeniu cech premi decyduje to, czy odpowiednie akty prawne tj regulaminy albo umowa o pracę, przewidują z góry skonkretyzowane i zobiektywizowane przesłanki nabycia prawa do świadczenia lub przesłanki prowadzące do jego pozbawienia albo obniżenia (tak zwane reduktory). Jeżeli natomiast nabycie prawa do świadczenia zależy wyłącznie od decyzji (uznania) pracodawcy ma ono charakter nagrody.

Tu Sąd Najwyższy przytoczył liczne przykłady ze swojego orzecznictwa: (por. orzeczenia Sądu Najwyższego: wyrok z dnia 30 marca 1977 r. I PRN 26/77 OSNCP 1977/11 poz. 225; uchwała z dnia 27 kwietnia 1977 r. I PZP 6/77 OSNCP 1977/11 poz. 207; Nowe Prawo 1979/1 str. 135 z glosą M. du Valla; uchwała z dnia 24 sierpnia 1978 r. I PZP 21/78 OSNCP 1979/2 poz. 29; wyrok z dnia 31 marca 1980 r. I PRN 138/79 Służba Pracownicza 1980/10 str. 34; uchwała z dnia 10 czerwca 1983 r. III PZP 25/83 OSNCP 1983/12 poz. 192; OSPiKA 1984/11 poz. 235 z glosą M. Seweryńskiego; wyrok z dnia 1 października 1984 r. I PRN 131/84 OSPiKA 1988/1 poz. 21 z glosą J. Pacho; OSP 1991/5 poz. 125 z glosą T. Gregorczuk; wyrok z dnia 21 września 1990 r. I PR 203/90 OSP 1991/7-8 poz. 166; wyrok z dnia 26 września 2006 r. II PK 13/2006 OSNP 2007/17-18 poz. 254). Zdaniem S.N. Bez znaczenia jest okoliczność, że premię nazwano w reulaminie premią uznaniową jeżeli tymże akcie szczegółowo opisano kryteria przyznania świadczenia i tryb postępowania.

 

Tak więc umowa o pracę zawierająca w swej treści postanowienie o premii uznaniowej, które nie zawiera określenia jakichkolwiek kryteriów oceny uzasadniające przyznanie świadczenia, nie upoważnia pracownika do żądania zapłaty tej premii, zaś decyzja o jej przyznaniu leży wyłącznie zakresie uprawnień pracodawcy. Z drugiej strony sama może się zdarzyć sytuacja w której świadczenie nazwane premią uznaniową posiada charakter premii regulaminowej i może być dochodzone w trybie postępowania sądowego.

 

 

Komentarze (0)
Świadczenie pośmiertne z PZU Zdjęcie z fotoradaru
Najnowsze wpisy
2017-11-12 06:46 500+dla rodziny zastępczej
2017-10-25 08:21 Przekazanie gospodarstwa rolnego nie jest darowizną
2017-09-12 16:46 Zrzeczenie się dziedziczenia
2017-09-06 19:38 Alimenty dla ojczyma
2017-09-05 10:24 Byłem w Korei
Najnowsze komentarze
2017-10-06 00:03
Uparty optymista.:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Jest wyjscie z tej sytuacji.Niektore umowy zawierają klauzurę o możliwości wystąpienia do PZU[...]
2017-04-05 11:39
Wkurzony pomocnik dz:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Tą sprawą powinien zająć się sejm.Takich ludzi jest dużo a PZU Zycie robi sobie z nich[...]
2017-02-18 15:27
Realista:
Błąd urzędnika ZUS
Z tą mafią zus-owsko Sądową należy walczyć nigdy nie można pozostawić sprawy bez doprowadzenia[...]
O mnie
Świętosław Fortuna
Prawo często odbiega od życia. Świętosław Fortuna, radca prawny Kalisz woj. wielkopolskie