Mandat karny nie przesądza o winie cywilnej
 Oceń wpis
   

 

Otrzymałam wezwanie zakładu ubezpieczeń o zwrot odszkodowania wypłaconego z mojej polisy OC. Chodzi o zdarzenie na parkingu, postawiono mi zarzut że w czasie cofania swoim samochodem uderzyłam w inny pojazd. Była u mnie Policja, ale odmówiłam przyjęcia mandatu. Policja skierowała sprawę do sądu. Sąd wydał wyrok nakazowy, pod moją nieobecność, doręczenie nastąpiło w czasie gdy byłam na urlopie i listonosz oddał to wezwanie z powrotem. Musiałam zapłacić karę w kwocie 100 zł. Zakład ubezpieczeń twierdzi, że uciekłam z miejsca wypadku i dlatego mam zapłacić tzw. regres w kwocie ok. 6.000 zł. Nie jest to sprawiedliwe, bo sprawa w sądzie odbyła się pod moją nieobecność, ja szkody nie spowodowałam i w końcu za co płacę polisę OC ?

 

Wg obowiązującej w naszym kraju procedury zarówno karnej, jak i cywilnej doręczenie pisma sądowego powinno nastąpić do rąk adresata. Listonosz pracuję w tych godzinach co większość pracowników, czyli od rana do popołudnia. Z tych przyczyn adresata zazwyczaj nie ma w domu i listonosz zostawia w skrzynce pocztowej zawiadomienie o nadejściu listu poleconego, który można odebrać w urzędzie również w tych godzinach kiedy adresat pracuje, więc przesyłka wraca do sądu. I tu następuje zdarzenie, o którym większość adresatów nie wie- otóż to wezwanie zostaje podłączone do akt ze skutkiem doręczenia. Tak też postąpił sąd w opisanej wyżej sprawie i wydał wyrok pod nieobecność obwinionej.

Art. 43 ust.4 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (..) tj Dz.U.2013, poz. 392 daje ubezpieczycielowi prawo regresu gdy ubezpieczony w zakresie tzw. OC posiadacz pojazdu zbiegł z miejsca zdarzenia. Jeżeli taki fakt miał miejsce regres jest nie do obrony, można co najwyżej prosić o  jego zmniejszenie ewentualnie o rozłożenie na raty. Decyzja należy do ubezpieczyciela.

Jednakże istnieje nadzieja uniknięcia zapłaty tzw. regresu. Wykroczenie za które właścicielka pojazdu została ukarana nie jest przestępstwem. Jedynie ustalenia prawomocnego wyroku sądu wydanego w postępowaniu karnym co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym. Tak stanowi art. 11 kodeksu postępowania cywilnego. Oznacza to że wyrok sądu wydany w postępowaniu wykroczeniowym nie przesądza o wyniku sprawy cywilnej. Powództwo zostanie oddalone, jeżeli pozwana właścicielka pojazdu udowodni, że nie ponosi odpowiedzialności za szkodę. Sąd cywilny oceni wiarygodność przedstawionych dowodów wg własnego przekonania i moźe dokonać odmiennych ustaleń, aniżeli Policja albo sąd karny.

 

 

Komentarze (0)
Fikcyjne umowy na czas określony Dokuczliwa windykacja
Najnowsze wpisy
2017-11-12 06:46 500+dla rodziny zastępczej
2017-10-25 08:21 Przekazanie gospodarstwa rolnego nie jest darowizną
2017-09-12 16:46 Zrzeczenie się dziedziczenia
2017-09-06 19:38 Alimenty dla ojczyma
2017-09-05 10:24 Byłem w Korei
Najnowsze komentarze
2017-10-06 00:03
Uparty optymista.:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Jest wyjscie z tej sytuacji.Niektore umowy zawierają klauzurę o możliwości wystąpienia do PZU[...]
2017-04-05 11:39
Wkurzony pomocnik dz:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Tą sprawą powinien zająć się sejm.Takich ludzi jest dużo a PZU Zycie robi sobie z nich[...]
2017-02-18 15:27
Realista:
Błąd urzędnika ZUS
Z tą mafią zus-owsko Sądową należy walczyć nigdy nie można pozostawić sprawy bez doprowadzenia[...]
O mnie
Świętosław Fortuna
Prawo często odbiega od życia. Świętosław Fortuna, radca prawny Kalisz woj. wielkopolskie