Alimenty dla ojczyma
 Oceń wpis
   

 Po śmierci ojca moja mama drugi raz wyszła za mąż. Byłam wówczas małym dzieckiem. Otrzymywałam rentę po tacie. Ojczym nie interesował się moim wychowaniem. Wolałam przebywać u babci. To babcia pomagała mi odrabiać lekcje, jeździła ze mną na wakacje. Po maturze wyjechałam na studia, w tym czasie zmarła moja mama. Przeprowadziłam sprawę spadkową, 3/4 domu należy do mnie, a 1/4 do ojczyma. Ojczym zajmuje cały parter budynku, a ja z mężem mieszkam na górze. Ojczym ma 76 lat, ale nie choruje, otrzymuje emeryturę i dodatek pielęgnacyjny, razem do ręki ponad 2.000zł. Do ojczyma przychodzi jego córka z pierwszego małżeństwa, która pomaga mu w pracach domowych. Wszystkie koszty eksploatacji domu pokrywam ze swoich dochodów. Ponieważ spłacamy kredyt zaciągnięty na remont dachu poprosiłam ojczyma, aby przejął chociażby 1/4 spłaty, w odpowiedzi otrzymałam groźbę pozwu o alimenty. Czy ojczym może żądać alimentów od pasierbicy, jeżeli ma córkę z pierwszego małżeństwa i otrzymuje godziwą emeryturę?

Skierowane do współwłaściciela nieruchomości żądanie, aby uczestniczył on w kosztach remontu domu jest jak najbardziej słuszne, skoro bowiem udział ojczyma w nieruchomości wspólnej określony został na 1/4, to w tej proporcji powinien on pokryć kosztu remontu dachu. Zgodnie bowiem z treścią art. 207 kodeksu cywilnego pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów i w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną.

Również wątpliwe jest roszczenie ojczyma do pasierbicy o alimenty. Art. 144 par. 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że mąż matki dziecka niebędący jego ojcem może żądać od dziecka świadczeń alimentacyjnych, jeżeli przyczyniał się do wychowania i utrzymania dziecka, a żądanie jego odpowiada zasadom współżycia społecznego. Skoro ojczym nie przyczyniał się do wychowania i utrzymania córki swojej żony, to jego roszczenie o alimenty skierowane przeciwko pasierbicy powinno być oddalone. Za takim rozstrzygnięciem przemawia również fakt, że ów ojczym ma córkę z pierwszego małżeństwa. Zatem roszczenie o alimenty powinien on skierować do własnej córki i dopiero w drugiej kolejności do pasierbicy ( art. 132 kro).

Gdyby nawet córka ojczyma wykazała, że nie może płacić swojemu ojcu alimentów, to jego roszczenie do pasierbicy byłoby wysoce wątpliwe, ponieważ w czasie małżeństwa z jej matką nie utrzymywał on pasierbicy. Z opisu wynika, że dziewczyna otrzymywała  rentę po swoim biologicznym ojcu, a wychowywała ją babcia, nie został więc spełniony warunek określony w art. 144 par.2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Komentarze (0)
Byłem w Korei Zrzeczenie się dziedziczenia

Komentarze

Najnowsze wpisy
2017-11-12 06:46 500+dla rodziny zastępczej
2017-10-25 08:21 Przekazanie gospodarstwa rolnego nie jest darowizną
2017-09-12 16:46 Zrzeczenie się dziedziczenia
2017-09-06 19:38 Alimenty dla ojczyma
2017-09-05 10:24 Byłem w Korei
Najnowsze komentarze
2017-10-06 00:03
Uparty optymista.:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Jest wyjscie z tej sytuacji.Niektore umowy zawierają klauzurę o możliwości wystąpienia do PZU[...]
2017-04-05 11:39
Wkurzony pomocnik dz:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Tą sprawą powinien zająć się sejm.Takich ludzi jest dużo a PZU Zycie robi sobie z nich[...]
2017-02-18 15:27
Realista:
Błąd urzędnika ZUS
Z tą mafią zus-owsko Sądową należy walczyć nigdy nie można pozostawić sprawy bez doprowadzenia[...]
O mnie
Świętosław Fortuna
Prawo często odbiega od życia. Świętosław Fortuna, radca prawny Kalisz woj. wielkopolskie