Błąd urzędnika ZUS
 Oceń wpis
   

Art. 114 ust.1 ustawy o emeryturach i rentach ( t.j. Dz.U. 2009 nr 153, poz. 1227 ) stanowi, że jedynie w wyjątkowych sprawach ZUS może uchylić prawomocną decyzję o przyznaniu emerytury. Chodzi tu o sytuację, gdy przedłożono nowe dowody, które nie były znane przed wydaniem decyzji albo ujawniono nowe okoliczności.

Błąd urzędnika ZUS popełniony w trakcie podejmowania decyzji nie stanowi okoliczności uzasadniającej wznowienie postępowanie.

Takowe rozwiązanie spędzało sen z powiek decydentów ZUS, którzy doprowadzili do nowelizacji ustawy poprzez dodanie następującego zapisu art. 114 ust.1 a dającego prawo do uchylania decyzji jeżeli przedłożone dowody nie dawały podstaw do ustalenia prawa do emerytury lub renty albo ich wysokości”. W myśl tego zapisu - urzędnik ZUS który stwierdził własną pomyłkę ( dowody nie dawały podstaw do przyznania świadczenia) mógł tę decyzję uchylić i wydać nową- niekorzystną dla ubezpieczonego. Bez znaczenia był upływ czasu pomiędzy decyzją pierwotną a czasem stwierdzenia pomyłki.

Pani Renata S. otrzymała wcześniejszą emeryturę z tytułu opieki nad niepełnosprawnym synem w roku 1998. Decyzję uchylono w roku 2008, bo choroba dziecka nie odpowiadała opisowi w ustawowym wykazie ( wyrok Sądu Najwyższego z dn. 7.10.2009 r. III UK 38/09).

Pan Marek z Widawy k/Sieradza otrzymał rentę z tytułu choroby która nastąpiła na skutek pobytu na robotach przymusowych w ZSRR, po 10 latach świadczenie cofnięto z uzasadnieniem że choroba nie posiada związku z pracą w sowieckiej tajdze ( vide Gazeta Wyborcza z dn. 29.02.2012 ).

A teraz optymistyczna wiadomość dla emerytów i rencistów pokrzywdzonych przez ZUS. W dniu 28.02.2012 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że podany wyżej art. 114 ust.1a ustawy emerytalnej stanowi nieproporcjonalną ingerencję w prawo do zabezpieczenia społecznego, co pozostaje w sprzeczności z zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z art. 2 oraz z art. 67 ust.1 Ustawy Zasadniczej.

Osoba pozbawiona przyznanej wcześniej emerytury lub renty może wystąpić ze skargą o wznowienie postępowania. Jeżeli w sprawie uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia toczyło się postępowanie sądowe termin do złożenia skargi o wznowienie postępowania wynosi 3 miesiące licząc od dnia wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego ( art. 407 par. 2 kodeksu postępowania cywilnego).

 

 

 

 

 

Komentarze (2)
Koniec z podwójną składką Przyłożyć prawnikom

Komentarze

2012-06-28 16:45:21 | 81.190.168.* | pradziad.
Re: Błąd urzędnika ZUS [1]
A co jeśli ZUS świadomie nie stosuje się do przepisów obowiązującej ustawy i
notorycznie popełnia tę czynność, pomimo upomnień l wniosków ze wskazaniem na dany
artykuł ustawy? A bywa że czyni to złośliwie aby mścić się za te częste uwagi we
wnioskach..
Do kogo; gdzie z taką sprawą
się zwrócić, gdy przez złośliwość i mściwość ZUS koryguje i skraca staż pracy?
Jaki sąd mógłby to bezstronnie rozpatrzyć? Ponieważ Sąd Pracy i Ubezpieczeń, raczej
wspiera
ZUS, mimo niepodważalnych
dowodów a w postępowaniu
sąd nie rozpatruje wniosku wnioskodawcy, lecz całą uwagę kieruje na argumenty
ZUS-u, zaś ZUS w swoim wniosku do sądu o oddalenie
mojego odwołania od decyzji,
odwraca jak to mówią, kota ogonem i zmienia kategorie i temat mojego wniosku. wskutek
takiej machinacji i matactwa, sąd odnosi się do mnie jak do winowajcy, który skarży
ZUS za to, co ZUS uczynił zgodnie z ustawą..
Próbowałem bronić swojego
wniosku, lecz już po pierwszym słowie kategorycznie sąd zabronił mi mówić i na tym
sprawa się skończyła. Kim się okazałem? Gorszy niż bandzior, groźny przestępca, jemu
prawo gwarantuje w sądzie prawo bronienia się..
A ja mam się czuć jak ten wyjęty spod prawa..? skomentuj
2017-02-18 15:27:04 | 83.23.99.* | Realista
Z tą mafią zus-owsko Sądową należy walczyć nigdy nie można pozostawić sprawy bez
doprowadzenia do końca i dopięcia swojej racji ZUS nigdy nie przedstawia prawdy
zawsze mataczy i chce pozostać na wygranej pozycji w tym pomaga Sąd który bardzo
często popiera błędne decyzje ZUS-u. Ta mafijna zmowa istnieje do dziś i mam na
to konkretne dowody wydane przez Sądy i zus czas z tym skończyć my wszyscy
pokrzywdzeni musimy o tym głośno mówić. skomentuj
Najnowsze wpisy
2017-11-12 06:46 500+dla rodziny zastępczej
2017-10-25 08:21 Przekazanie gospodarstwa rolnego nie jest darowizną
2017-09-12 16:46 Zrzeczenie się dziedziczenia
2017-09-06 19:38 Alimenty dla ojczyma
2017-09-05 10:24 Byłem w Korei
Najnowsze komentarze
2017-10-06 00:03
Uparty optymista.:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Jest wyjscie z tej sytuacji.Niektore umowy zawierają klauzurę o możliwości wystąpienia do PZU[...]
2017-04-05 11:39
Wkurzony pomocnik dz:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Tą sprawą powinien zająć się sejm.Takich ludzi jest dużo a PZU Zycie robi sobie z nich[...]
2017-02-18 15:27
Realista:
Błąd urzędnika ZUS
Z tą mafią zus-owsko Sądową należy walczyć nigdy nie można pozostawić sprawy bez doprowadzenia[...]
O mnie
Świętosław Fortuna
Prawo często odbiega od życia. Świętosław Fortuna, radca prawny Kalisz woj. wielkopolskie