Czy Sejm jest władny wybierać sędziów do KRS
 Oceń wpis
   

 

 

Art. 187 [Skład Krajowej Rady Sądownictwa]

1. Krajowa Rada Sądownictwa składa się z:

1) Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i osoby powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej,

 

  2)piętnastu członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów

powszechnych,sądów administracyjnych i sądów wojskowych,

  3)czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch członków wybranych

przez Senat spośród senatorów.

2. Krajowa Rada Sądownictwa wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących.

3. Kadencja wybranych członków Krajowej Rady Sądownictwa trwa cztery lata.

  1. Ustrój, zakres działania i tryb pracy Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposób wyboru jej członków określa ustawa.

 

Komentarz

 

Konstytucja RP stanowi, że do członków Krajowej Rady Sądownictwa wchodzi 15 członków wybranychspośródsędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych ( art. 187 ust.1 pkt.2 ). Cytowany przepis zawiera tylko przyimek spośród, ale nie zawiera przyimka przez, a więc brak jest odpowiedzi pytanie kto? ma dokonać wyboru.

Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w art.187 ust. 4 Konstytucji sposób wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa określa ustawa, chodzi tu o ustawę z dnia 12.05.2011 r. Dz.U. 2016, poz.876.

Przyimek przez został w Konstytucji użyty wyłącznie wobec osoby powołanej przez Prezydenta RP ( art, 187 ust.1 pkt,1),oraz przy wyborze czterech posłów przez Sejm i dwóch senatorów przez Senat ( art. 187 ust.1 pkt.3 )

Tak więc nie ma prawnego uzasadnienia pogląd, że zmiana sposobu wyboru sędziów do KRS poprzez powierzenie tego konstytucyjnego zadania Sejmowi pozostaje w sprzeczności z Ustawą Zasadniczą, każda ustawa   może być zmieniona z zachowaniem nakazanej Konstytucją procedury.

Wszystkich 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa może wybierać Sejm, jeżeli ustawa tak będzie stanowić.

 

 

Komentarze (0)
500+dla rodziny zastępczej Festiwal Pianistów w Kaliszu

Komentarze

Najnowsze komentarze
2017-11-19 05:12
angling:
500+dla rodziny zastępczej
Będzie nowelizacja, już mówiono o tym. Najlepsze to przekrzykiwanie się "oporników" kto[...]
2017-10-06 00:03
Uparty optymista.:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Jest wyjscie z tej sytuacji.Niektore umowy zawierają klauzurę o możliwości wystąpienia do PZU[...]
2017-04-05 11:39
Wkurzony pomocnik dz:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Tą sprawą powinien zająć się sejm.Takich ludzi jest dużo a PZU Zycie robi sobie z nich[...]
O mnie
Świętosław Fortuna
Prawo często odbiega od życia. Świętosław Fortuna, radca prawny Kalisz woj. wielkopolskie