Darowizna dla dzieci - podatkowe pułapki
 Oceń wpis
   

 

Rodzice chętnie pomagają dzieciom w rozwiązaniu ich problemów mieszkaniowych dając im pieniądze na zakupieniu nowego lokum. Zgodnie z przepisami ustawa o spadkach i darowiznach ( Dz.U. t.j. 2004 r. nr 142 poz. 1584  ze zm.) darowizna dokonana przez rodziców na rzecz dzieci nie było wolna od daniny. Wysokość podatku zależy od zakwalifikowania poszczególnych osób do określonej w ustawie grupy podatkowej, których jest trzy. Rodzice i dzieci należą do I grupy obciążonej najmniejszym podatkiem. Danina jest dość pokaźna, przy wartości darowizny 100.000 zł wynosiłaby ponad 6.000 zł.

W 2006 roku Sejm uchwalił zmianę ustawy, aby darowiznę na rzecz dzieci w ogóle zwolnić z podatku. W uzasadnieniu projektu nowelizacji podano :

Proponowana reforma podatku od spadków i darowizn ma zapewnić możliwość przekazywania - nieuszczuplonego o kwotę podatku na rzecz państwa - majątku, będącego niejednokrotnie dorobkiem całego życia, między członkami najbliższej rodziny, co niewątpliwie przyczyni się do poprawy sytuacji majątkowej wielu rodzin.

Celem projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn jest przede wszystkim zwolnienie od tego podatku nabycia własności rzeczy oraz praw majątkowych w drodze: spadku, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku przez osoby fizyczne zaliczone do I grupy podatkowej”.

Nowy przepis ustawy ( art. 4 a ) wprowadzony nowelą z dnia 16.11.2006 r. Dz.U. nr.222, poz. 1629, obowiązującą od dnia 1.01.2007 r. brzmi:

Art. 4a.1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, owej (małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).”

Fiskus zastrzegł sobie jednak kontrolę nad rodzinnymi darowiznami, polecając obdarowanym, aby w przewidzianym ustawą terminie, początkowo 1 miesiąc, a obecnie 6 miesięcy złożyli w urzędzie skarbowym formularz SD – Z2 którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 17.12.2008 Dz.U. nr 235, poz. 1590. Zwolnienie przysługuje gdy obdarowani spełnią  dwa warunki :

1) zgłoszą darowiznę naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego

2) udokumentują otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Tak więc  po pierwsze :

-uchybienie terminu w zgłoszeniu darowizny powoduje utratę prawa do  zwolnienia podatkowego

po drugie:

- bezgotówkowe przekazanie darowizny powinno nastąpić bezpośrednio na rzecz obdarowanego  przekazanie darowizny za czyimś pośrednictwem powoduje utratę zwolnienia

Przezorni rodzice pragnąc szczęścia swych pociech przekazują darowiznę bezpośrednio na konto bankowe dewelopera, pragnąc w ten sposób ustrzec dzieci przed wykorzystaniem darowizny na inny cel, niż ten najważniejszy- mieszkanie. Wydaje się, że fakt przekazania darowizny zamiast bezpośrednio obdarowanemu – osobie trzeciej, ale na rzecz obdarowanego jest tylko czynnością techniczną. Deweloper nie nabywa  przecież z tej czynności żadnych praw i otrzymane świadczenie zalicza na poczet ceny należnego obdarowanemu mieszkania.

Jak to często bywa – diabeł tkwi w szczegółach, otóż cytowany przepis ustawy stanowił :

udokumentują otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym, czyli przekazanie darowizny musi nastąpić bez pośredników oraz rozliczeniem bezgotówkowym.

Jakiekolwiek odstępstwa od treści ustawy są niedopuszczalne ( vide pismo Ministerstwa Finansów - Dyrektora Departamentu Podatków i Opłat Lokalnychz dnia 11 lipca 2007 r.PL-0683-30/LM/EO/07-576 Biuletyn Skarbowy 2007/4 str. 20). W tym wyjaśnieniu dopuszcza się nawet przekaz elektroniczny w sytemie inteligo.

Powyższy szczegół dostrzeżony polegający na wykluczeniu możliwości przekazania środków dewloperowi został dostrzeżony, w czasie dyskusji nad projektem ustawy. Niestety wykluczono możliwość udzielenia darowizny poprzez przekazanie środków pieniężnych w sposób pośredni t.j. na konto dewelopera. Gdyby się tak stało, to obdarowany traci zwolnienie z podatku.

Bubla legislacyjnego można było usunąć poprzez wprowadzenie do ustawy alternatywy pozwalającej darczyńcy na przekazanie pieniędzy developerowi.Skoro tego nie uczyniono darowizna będzie zwolniona z podatku tylko wówczas gdy zostanie ona przekazana na konto bankowe obdarowanego  Być może chodziło o to, aby banki otrzymały podwóną prowizję. Uderzenie młodych po kieszeni pozostaje w sprzeczności z deklarowanym celem ustawy - przekazanie majątku najbliższemu członkowi rodzin bez uszczuplenia podatkowego.

 

 

Komentarze (4)
Książeczka mieszkaniowa -... Esperanto - reportaż z Kongresu...

Komentarze

2009-07-19 07:26:58 | 89.228.194.* | lex 59
Re: Darowizna dla dzieci - podatkowe pułapki [1]
Moim zdaniem jest wyjście odmówić przyjęcia darowizny, poprosić dewelopera o zwrot i
ponownie dokonać czynności ale na konto obdarowanego. skomentuj
2009-07-22 18:43:10 | *.*.*.* | fortuna
Myślę że takie rozwiązanie jest możliwe, pod warunkiem że deweloper zgodzi się
oddać pieniądze, aby je ponownie otrzymać. skomentuj
2009-07-19 06:09:29 | 89.228.194.* | T.R.
Re: Darowizna dla dzieci - podatkowe pułapki [1]
A jeżeli darowizna dokonana jest w naturze t.j. w postaci mieszkania, to też
obowiązują takie obostrzenia? skomentuj
2009-07-22 18:45:35 | *.*.*.* | fortuna
Cytowany rygor dotyczy jedynie formy rozliczeń pieniężnych. Darowizna w naturze
nie jest objęta omawianym obostrzeniem. skomentuj
Najnowsze komentarze
2017-11-19 05:12
angling:
500+dla rodziny zastępczej
Będzie nowelizacja, już mówiono o tym. Najlepsze to przekrzykiwanie się "oporników" kto[...]
2017-10-06 00:03
Uparty optymista.:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Jest wyjscie z tej sytuacji.Niektore umowy zawierają klauzurę o możliwości wystąpienia do PZU[...]
2017-04-05 11:39
Wkurzony pomocnik dz:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Tą sprawą powinien zająć się sejm.Takich ludzi jest dużo a PZU Zycie robi sobie z nich[...]
O mnie
Świętosław Fortuna
Prawo często odbiega od życia. Świętosław Fortuna, radca prawny Kalisz woj. wielkopolskie