Odbierz awizo
 Oceń wpis
   

 

Ten temat wraca jak bumerang, nie ma miesiąca, aby do mojej Kancelarii nie przybył klient z wezwaniem od komornika. Niektórzy klienci działają w przekonaniu, że organem decyzyjnym jest komornik i do niego należy zgłosić odwołanie, w ciągu 7 dni, bo tak brzmi pouczenie. Nie zdają sobie oni sprawy, że komornik jest tylko organem wykonawczym i jego zadaniem jest przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego. Kłopoty dłużników wynikają z faktu, że o wyroku sądu powzięli wiadomość dopiero po wszczęciu postępowania przez komornika. Przyczyną tego stanu rzeczy jest tzw. doręczenie zastępcze poprzez tzw. awizo, czyli białą karteczkę którą listonosz pozostawia w skrzynce na listy.

Art. 138 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że jeżeli listonosz nie zastanie adresata w mieszkaniu może doręczyć pismo sądowe dorosłemu domownikowi, a nawet administratorowi domu, dozorcy, sołtysowi, jeżeli zgodzą się oni takiej pomocy sąsiadowi udzielić i nie są przeciwnikami procesowymi adresata. Wg codziennej praktyki- listonosze nie szukają pośredników, a jedynie w drodze wyjątku doręczają pismo domownikowi, którym jest zazwyczaj członek rodziny adresata. Listonosz pozostawia w skrzynce na listy tzw. awizo zawierające zawiadomienie, że przyszedł list polecony z sądu, który jest do odebrania w ciągu 7 dni w najbliższym urzędzie pocztowym.

 

Jeżeli powtórne awizo nie zostanie odebrane przez adresata w ciągu 7 dni doręczenie uważa się za dokonane. Najbardziej dotkliwy skutek dla adresata powstaje wówczas, gdy przesyłka sądowa zawierała nakaz zapłaty, czyli wydane bez rozprawy orzeczenie sądu zobowiązujące dłużnika do zapłaty dochodzonego przez powoda roszczenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia nakazu zapłaty albo wniesienia w tym terminie sprzeciwu. W świadomości społecznej nie mieści się taka możliwość aby sąd nie wysłuchał strony i tak sobie wydał wyrok, dając wiarę przeciwnikowi procesowemu. Niestety postępowanie nakazowe nadal obowiązuje i to nie tylko w Polsce, ale i w innych państwach UE.

 

Każdy obywatel RP powinien wiedzieć, że należy dokładnie sprawdzać skrzynkę na listy, a w razie wyjazdu z domu na okres ponad 14 dni poprosić kogoś o odbieranie listów i powiadamianie że w skrzynce listonosz pozostawił zawiadomienie przesyłce poleconej ( awizo).  

Komentarze (0)
Babcia płaci alimenty Byłem w Korei

Komentarze

Najnowsze komentarze
2017-11-19 05:12
angling:
500+dla rodziny zastępczej
Będzie nowelizacja, już mówiono o tym. Najlepsze to przekrzykiwanie się "oporników" kto[...]
2017-10-06 00:03
Uparty optymista.:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Jest wyjscie z tej sytuacji.Niektore umowy zawierają klauzurę o możliwości wystąpienia do PZU[...]
2017-04-05 11:39
Wkurzony pomocnik dz:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Tą sprawą powinien zająć się sejm.Takich ludzi jest dużo a PZU Zycie robi sobie z nich[...]
O mnie
Świętosław Fortuna
Prawo często odbiega od życia. Świętosław Fortuna, radca prawny Kalisz woj. wielkopolskie