Przekazanie gospodarstwa rolnego nie jest darowizną
 Oceń wpis
   

 

Aktem notarialnym z dnia 6 grudnia 1989 roku małżonkowie J.S. i B. S. podarowali gospodarstwo rolne synowi M. S. oraz jego małżonce B. S.. W umowie postanowiono o ustanowieniu na rzecz darczyńców dożywotniej służebności polegającej na prawie mieszkania w całym budynku mieszkalnym, a także z budynku gospodarczego oraz z 13 arów gruntu. Po upływie 4 lat zginął s śmiercią tragiczną syn darczyńców. Relacje pomiędzy teściami i synową były gorsze niż złe. Synowa nie interesowała się gospodarstwem, ani teściami. W trakcie kłótni Barbara S. napluła teściowej w twarz i nazwała ją wulgarnym słowem.

Teściowie skierowali przeciwko synowej pozew o rozwiązanie umowy. Sąd Okręgowy oddalił powództwo, natomiast Sąd Apelacyjny wyrok ten zmienił i umowę notarialną rozwiązał. Na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników sąd po rozważeniu interesów stron zgodnie z zasadami współżycia społecznego, może umowę o przekazaniu gospodarstwa rolnego rozwiązać jeżeli obdarowany 1) uporczywie postępuje wobec rolnika w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego lub 2) dopuścił się względem rolnika albo jednej z najbliższych mu osób rażącej obrazy czci bądź umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu albo wolności, lub 3) uporczywie nie wywiązuje się ze swych obowiązków względem rolnika wynikających z umowy lub z przepisów prawa.

W uzasadnieniu wyroku Sąd Apelacyjny wskazał że pozwana dopuściła się wobec teściowej rażącej obrazy czci, które nastąpiło w wypowiedzi ustnej poprzez nazwanie słowem obelżywym oznaczającym prostytutkę, kobietę prowadzącą rozwiązły tryb życia, czy też kobietę która dla osiągnięcia korzyści postępuje w sposób moralnie naganny. Ponadto pozwana napluła powódce w twarz. Takowe zachowanie ma szczególne znaczenie gdy dopuszcza się tego osoba obdarowana wobec osób starszych, którym z racji chociażby wieku należy się szacunek.

Rozwiązanie umowy było również uzasadnione nie tylko powyższym wysoce nagannym zachowaniem obdarowanej. Za opisanym werdyktem przemawia również fakt, że pozwana nie interesowała się gospodarstwem, oddała je w dzierżawę i wyjechała za granicę. Przekazanie gospodarstwa następcy miało bowiem na celu osobiste kontynuowanie produkcji rolnej przez następcę co nie nastąpiło.

Dodać należy że rozwiązanie umowy  przekazaniu gospodarstwa rolnego następuje wg innych zasadach aniżeli odwołanie darowizny. Ustawa wprawdzie zawiera między innymi jako jedną z okoliczności uzasadniającą roszczenie fakt uporczywego postępowania wobec rolnika w sposób sprzeczzny z zasadami społecznego i inne deprocjunące obdarowanego okoliczności, ale wśród tychże brak rażącej niewdzięczności, .która jest podstawowym warunkiem odwołania darowizny. Innymi słowy - łatwiej jest wygrać sprawę o rozwiązanie umowy o przekazaniu gospodarstwa rolnego, aniżeli  sprawe o odwołanie darowizny tego gospodarstwa.

Komentarze (0)
Zrzeczenie się dziedziczenia 500+dla rodziny zastępczej

Komentarze

Najnowsze wpisy
2017-11-12 06:46 500+dla rodziny zastępczej
2017-10-25 08:21 Przekazanie gospodarstwa rolnego nie jest darowizną
2017-09-12 16:46 Zrzeczenie się dziedziczenia
2017-09-06 19:38 Alimenty dla ojczyma
2017-09-05 10:24 Byłem w Korei
Najnowsze komentarze
2017-10-06 00:03
Uparty optymista.:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Jest wyjscie z tej sytuacji.Niektore umowy zawierają klauzurę o możliwości wystąpienia do PZU[...]
2017-04-05 11:39
Wkurzony pomocnik dz:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Tą sprawą powinien zająć się sejm.Takich ludzi jest dużo a PZU Zycie robi sobie z nich[...]
2017-02-18 15:27
Realista:
Błąd urzędnika ZUS
Z tą mafią zus-owsko Sądową należy walczyć nigdy nie można pozostawić sprawy bez doprowadzenia[...]
O mnie
Świętosław Fortuna
Prawo często odbiega od życia. Świętosław Fortuna, radca prawny Kalisz woj. wielkopolskie